Over Enjoyinglife.nl

Over Enjoyinglife.nl

Ieder mens heeft recht op vrede: de persoonlijke ervaring van vrede is mogelijk. Als je als individu vrede waardeert en begrijpt, geniet je van een beter leven. Als landen vrede waarderen en nastreven, dan brengt hen dat zeker voorspoed.

Alle activiteiten die Enjoyinglife.nl ondersteunt, worden georganiseerd door vrijwilligers die bovenstaande visie op vrede delen en geïnspireerd zijn door het werk van Prem Rawat.

Enjoyinglife.nl is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij informeren geïnteresseerden graag over onze doelstellingen, financiële status en beleidsplannen – zie downloads..

Scroll to top