Voorwaarden

Voorwaarden

Privacybeleid

De door jou aan Stichting Enjoyinglife.nl verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van de gewenste materialen. Je kunt te allen tijde inzage vragen in de door Stichting Enjoyinglife.nl verzamelde persoonsgegevens of opdracht geven deze gegevens te verwijderen door een bericht te sturen naar het e-mailadres van de klantenservice of te schrijven naar de klantenservice van Enjoyinglife.nl Sleutels – zie onderaan deze pagina.

Verzendkosten

Voor het lenen van de Sleutels vragen wij €5 voor de verzend- en administratiekosten. Het pakket wordt verstuurd zodra wij dit bedrag hebben ontvangen. Je kunt €5 overmaken naar bankrekening NL61 INGB 0000 7181 77 t.n.v. STG ENJOYINGLIFE.NL SLEUTELS, onder vermelding van: ‘verzendkosten’.

Beëindigen

Ben je klaar met de Sleutels of wil je op enig moment de Sleutels niet verder bekijken, stuur dan het dvd-pakket dat je in bruikleen hebt terug aan de Klantenservice.

Klantenservice:

Enjoyinglife.nl Sleutels,
Postbus 92157,
1090 AD Amsterdam.

Telefoonnummer: 024 845 1719

E-mail: infodesleutels@enjoyinglife.nl

 

Scroll to top